Kaivovesitutkimus

Kaivovesitutkimus on hyvä tehdä vähintään kolmen vuoden välein. Kaivon vesi olisi syytä myös tutkia aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

Kaivovesi

Kaivovesi on maaperän läpi suotautuneesta sade- ja sulamisvedestä muodostunutta pohjavettä, jota ei yleensä tarvitse käsitellä millään tavalla ennen käyttöä. Kaivosta saatavan veden laatu riippuu pitkälti pohjaveden laadusta, joka voi vaihdella paikallisesti hyvinkin paljon. Kaivon sijainti, rakenne sekä kunto vaikuttavat myös kaivoveden laatuun. Voi lukea lisää tietoa kaivovedestä THL:n tai Ympäristöhallinnon sivuilta.

Kaivovesitutkimus säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein

Kaikkia haitallisia aineita tai veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei voi aina havaita ilman kaivovesitutkimusta, tällaisia aineita ovat mm. radon, nitraatti, nitriitti ja fluoridi. joten tästä syystä vesi olisi hyvä analysoida säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Säännöllisellä tutkimuksella voidaan myös helpommin selvittää syy vedenlaadun muutokselle. Olemme keränneet sinulle selkeän taulukon, josta näet Parametrit ja raja-arvot vedellesi.

Kaivoveden saastumisen voivat aiheuttaa

• Pintavedet (sade- ja tulvavedet sekä lumen sulamisvedet)
• Kiinteistön vuotavat jätevesijärjestelmät
•Kaivoon päätyneet pieneläimet
kompostointi
• Lietteen ja karjanlannan varastointi ja käsittely

kaivovesitutkimus turku
kaivoseitutkimus

Kaivovesitutkimus ennen kaivon käyttöönottoa

Ennen käyttöönottoa veden laatu on aina syytä tutkia. Uuden kaivon vedessä on kaivon rakentamisen jälkeen rakenteista johtuvia samentumia, jotka kuitenkin vähenevät vettä käytettäessä. Ennen bakteerinäytteen ottamista vettä pitäisi juoksutella muutaman päivän ajan ja muut aineet voidaan tutkituttaa noin 2-4 viikon kuluttua.

 

Suomen Vesianalyysi auttaa sinua vesiasioissa!

Suomen Vesianalyysin toimittamat analyysit suoritetaan laadukkailla laitteilla, viimeisintä tekniikkaa käyttäen. Emme ainoastaan mittaa eri parametreja, me myös kerromme  mitä arvot tarkoittavat , ja mitä ne voivat aiheuttaa juuri sinulle.
Tärkein työmme on auttaa asiakastamme saamaan kaivovesi turvalliseksi käyttää. Tästä syystä asetamme korkeat vaatimukset ammattimaisesti ja oikealla tavalla suoritetulle työlle, asiakaspalvelusta – analyysituloksiin asti. Tilaa vesianalyysi helposti verkkokaupastamme →