Vesianalyysi - Laaja porakaivo

 248

Tuotekuvaus

Vesianalyysipaketti sisältää kemialliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset
parametrit,

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
(finlex.fi) ja

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
401/2001 
(finlex.fi) mukaisesti.

Analyysin suorittaa Finas akkreditoitu   laboratorio.

 Testipakkaukseen sisältyy :

● Näytepullot
● Näytteiden otto ohjeet ja lähete / rahtikirja
● Kylmäkallet
● Kuljetuspakkaus

Tulosten vastausaika noin 10 työpäivää
 • CODMn
 • Enterokokit
 • Escherichia coli
 • Fluoridi
 • Kloridi
 • Kolimuotoiset bakteerit
 • Kovuus
 • Haju
 • Ulkonäkö
 • Nitraatti
 • pH
 • Radon
 • Sulfaatti
 • Sähkönjohtavuus
 • IPC-MS ajo, vesi (suora määritys)
 • Arseeni
 • Mangaani
 • Rauta
 • Uraani

Tuotepaketti lähetetään
postilla, asiamieheltä noutoa varten.

Tuotepaketin saapumisesta noudettavaksi
ilmoitetaan tekstiviestillä tilauksen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tai
sähköpostiosoitteeseen.
Näyte palautukset jätetään lähimpään Postiin tai asiamiespostiin.

Analyysin valmistuttua raportti
toimitetaan tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

vesianalyysi-vattenanalys
info@suomenvesianalyysi.fi