När testade du senast ditt vatten?

Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år!

Ring kundtjänst för rådgivning

02 5278079

Populära analyspaket

Rent vatten

I Finland används i snitt 155 liter vatten per person och dygn. 1,5 miljoner personer får sitt vatten från egna brunnar. Även vatten som för ögat ser rent ut kan innehålla farliga ämnen. Därför är det viktigt att analysera vattnet regelbundet. Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Gör ett vattenprov!

Våra analyser utförs med modern utrustning av senaste teknik. Vi mäter inte bara de olika parametrarna utan vi förklarar också vad dessa betyder och vad de kan orsaka för just dig. Vårt viktigaste arbete är att du som kund skall känna dig trygg. Därför ställer vi höga krav på professionellt och korrekt utfört arbete, från bemötande och kundservice till korrekt utförda vattenanalyser. Vi kombinerar vattenanalyserna med vattenrådgivning för att hjälpa dig som kund att bättre förstå analysrapporten, det vill säga vattenkvaliteten och eventuella brister i densamma. Vi kan vatten!

Har du frågor kring vattenanalys, vattenprov eller vattenfilter?

Ring 02 5278079 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.