Omvänd Osmos Typ III M

Åtgärdar
› Tungmetaller
› Salter
› Fluorid
› Nitrat
› Nitrit
› Lösningsmedel
› Kemikalier
› Bakterier
› Växtgifter
› Färg
› Lukt
› Smak
› Organiskt material

Artikelnummer 40091-1 Kategori

Beskrivning


Salter, kemikalier, tungmetaller, men också färg, lukt och smak kan renas från vattnet med hjälp av Omvänd osmos.

Denna filtreringsteknik använder sig av ett halvgenomträngligt membran som tillåter vattnet att passera men fångar upp lösta ämnen (joner). Membranet består av väldigt små hål eller porer. Dessa porer är ca 200 gånger mindre än virus och ca 4000 gånger mindre än de flesta bakterier. Enbart den rena vattenmolekylen har förmåga att passera filtret eller membranet.

Modellen Typ III M renar inte bara vattnet utan tillsätter också mineraler för ett välsmakande och hälsosamt dricksvatten.

  • Förfiltreringen avlägsnar sedimentföroreningar, klor, klorerade biprodukter och naturliga organiska föreningar.
  • Membranet (Dow Filmtec ™ RO) eliminerar 99,8% av lösta föroreningar, virus och bakterier.
  • RObust PRO-filtret tillsätter en liten mängd magnesium och kalcium, vilket förbättrar extraktionen av kaffe och aromkomponenter.
  • Efterfiltreringen av Chemviron aktivt kol förbättrar vattnets smak och lukt.

Höjd: 42 cm
Bredd: 41 cm
Djup: 30,5 cm
Vikt: 10 kg
Reningskapacitet: Upp till 70-75 liter/h
Ingående vattentryck: 2-5 bar
Anslutning till råvatten: ½”
El: 220V 50Hz

Filtret placeras under diskbänken.