Borrbrunn

Ackrediterad vattenanalys

Kemisk & mikrobiologisk analys

 180

Artikelnummer 2007-1 Kategori

Beskrivning

Analyspaketet omfattar de kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar som

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 2015/1352 och

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 omfattar.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Finas.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Postförpackning

Enterokock
Escherichia coli
Fluorid
Koliforma bakteerier
pH
Lukt
Utseende
Konduktivitet
ICP-MS körning, vatten (direkt definition)
Mangan
Järn
Arsen
Radon

Svarstid ca. 10 arbetsdagar

Provkit skickas per post, för avhämtning från närmaste postkontor eller ombud.

Provflaskorna lämnas in vid närmaste postkontor eller postombud.

Rapport på färdigställd analys skickas till den e-postadress som givits vid beställning av analys.