Enskilda ämnen

Ackrediterad vattenanalys

Här kan du beställa analys av enskilda/separata ämnen enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För ämnen som inte finns med i denna lista är du välkommen att kontakta oss för beställning.

 0

NollställBeskrivning

Analyspaketet omfattar de kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar som                                                                                                                                                                                                                                Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 2015/1352 och
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 omfattar.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Finas.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Transportväska

Provkit skickas per post, för avhämtning från närmaste postkontor eller ombud.

Vid beställning av enskilda ämnen måste den gemensamma summan överstiga 90.- €.

Provflaskorna lämnas in vid närmaste postkontor eller postombud.

Rapport på färdigställd analys skickas till den e-postadress som givits vid beställning av analys.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar