Grävd brunn

Ackrediterad vattenanalys

Kemisk & mikrobiologisk analys

 160  144

Artikelnummer 2007 Kategori

Beskrivning

Analyspaketet omfattar de kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar vilka

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 2015/1352 och

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 omfattar.

I detta paket ingår ej mätning av radon eller metaller enligt Metallpaketet.

Analysen utförs av Eurofins, ett laboratorium ackrediterat av Finas.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Transportväska

 

● COD

●Enterokock

● Escherichia coli

● Klorid

● Koliforma bakterier

● Nitrat

● pH

● Lukt

● Utseende

● Konduktivitet

● ICP-MS körning, vatten (direkt definition)

● Mangan

● Järn

 

Svarstid ca 10 arbetsdagar.

Provkit skickas per post, för avhämtning från närmaste postkontor eller ombud.

Provflaskorna lämnas in vid närmaste postkontor eller postombud.

Rapport på färdigställd analys skickas till den e-postadress som givits vid beställning av analys.