Borrbrunn omfattande

Ackrediterad vattenanalys

Kemisk & mikrobiologisk analys

 260

Beskrivning

Analyspaketet omfattar de kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar vilka
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 2015/1352 och
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 omfattar.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Finas.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Transportväska

 • CODMn
 • Enterokock
 • Escherichia coli
 • Fluorid
 • Klorid
 • Koliforma bakterier
 • Hårdhet
 • Nitrat
 • pH
 • Lukt
 • Utseende
 • Radon
 • Sulfat
 • Konduktivitet
 • ICP-MS körning, vatten (direkt definition)
 • Arsen
 • Mangan
 • Järn
 • Uran

Provkit skickas per post, för avhämtning från närmaste postkontor eller ombud.

Provflaskorna lämnas in vid närmaste postkontor eller postombud.

Rapport på färdigställd analys skickas till den e-postadress som givits vid beställning av analys.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar

vesianalyysi-vattenanalys
info@vattenanalys.fi