Vattenanalys för kommersiell verksamhet

Den som använder vattnet från en egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av                      Kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten (1352/2015).

Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

  • Färskvattentank Båt/fartyg