Alla brunnsvatten analyser -15% till slutet på juni!

Är du säker på vattenkvaliteten i din brunn? Ypperligt tillfälle att kontrollera kvaliteten!

Akdolit Magno-Dol CM 1

129.50 

Kalk till avsyrningsfilter/pH-höjare, 25 kg

Beskrivning

Kalk till avsyrningsfilter/pH-höjande filter, pHA-32 samt pHM-25

Magno Dol är ett krossat, alkaliskt reagerande filtermaterial tillverkad av en speciellt utvald dolomitisk bergart. Den kemiska sammansättningen (MgO x CaCO3) samt ett hårt korn med porös yta ger en effektiv reaktion (höjning av alkalinitet, hårdhet och pH) samt goda fysikaliska filtreringsegenskaper (klarfiltrering av grumlighet m.m.). Magno Dol ger också en effektiv reduktion av järn och mangan. Vid järnhalter över 0,5 mg/l och/eller manganhalter över 0,1 mg/l i råvattnet för någon form av järn- & manganfiltrering ske före filtret.

Eftersom endast kalcium, magnesium och vätekarbonatjoner tillförs vattnet, kan man karakterisera denna metod som naturmetod: en säker, ekonomisk metod att automatiskt få ett vatten i jämvikt.

Magno Dol uppfyller fordringar enligt Statens Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Magno Dol används som kemiskt reagerande filtermaterial för:
– avsyrning och filtrering av grundvatten och ytvatten
– avsyrning och filtrering i anslutning till avjärning och avmanganisering
– alkalisering av badvatten
– avsyrning och filtrering av varma och kalla processvatten
– filtrering av dekarboniserat vatten
– hårdhetsökning av mjuka vatten

Kornstorlek: 0,5 – 2,5 mm
Bör lagras torrt.

Lämna Ett Ringbud

  Lämna ett ringbud

  JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

   Jätä soittopyyntö

   Nytt!

   Vi har kommit överens med Eurofins-laboratorier om ett nytt tillvägagångssätt angående analyspaket I norra Finland.

   Alla analyspaket I norra Finland levereras till Rovaniemi laboratoriet.
   På så sätt kan vi garantera att proverna når laboratoriet inom den utsatta maximitiden 24 timmar.

   Ändringen är I kraft.