Alla brunnsvatten analyser -15% till slutet på juni!

Är du säker på vattenkvaliteten i din brunn? Ypperligt tillfälle att kontrollera kvaliteten!

NAH-8

Kysy hintaa

Nitrat- & avsyrningsfilter

Åtgärdar
› Lågt pH
› Nitrat

Kategori:

Beskrivning


Nitratfiltret har SSD-funktion (Salt Storage Dry) vilket innebär att salttanken är nästintill tom på vatten mellan backspolningarna – Ingen bakterietillväxt kan ske och backspolningarna sker med nytt friskt vatten. Dessutom använder sig filtret av flödesautomatik som tillsammans med SSD-funktionen ger en lägre saltförbrukning. Den digitaliserade styrenheten sköter hela reningsprocessen.

Med det helautomatiska avsyrningsfilter elimineras de frätande egenskaperna i vattnet. pH-värdet höjs och risken för frätskador i VVS-systemet elimineras.


Nitratfilter
Höjd: 66 cm • Bredd: 30 cm • Djup: 50 cm

Avsyrningsfilter
Höjd: 102 cm • Diameter: 20 cm

Reningskapacitet: Upp till 20 liter/min.
Spolbehov: 20 liter/min under hela backspolningstiden
Anslutningar: ¾” utvändig

 • Helautomatisk backspolning.
 • Avlopp & elanslutning måste finnas i anslutning till filtret.
 • Anslutningsslangar & bypass medföljer.

 

Lämna Ett Ringbud

  Lämna ett ringbud

  JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

   Jätä soittopyyntö

   Nytt!

   Vi har kommit överens med Eurofins-laboratorier om ett nytt tillvägagångssätt angående analyspaket I norra Finland.

   Alla analyspaket I norra Finland levereras till Rovaniemi laboratoriet.
   På så sätt kan vi garantera att proverna når laboratoriet inom den utsatta maximitiden 24 timmar.

   Ändringen är I kraft.