Enligt rekommendationerna borde brunnsvattneta analyseras vart tredje år.

Vattenanlyserna är ackrediterade och görs i samarbete med Eurofins laboratorierna. Med våra analyser kan ni fastställa de mikrobiologiska och kemikaliska egenskaperna i ert vatten.

Beställ ett provpaket för analys av hushålls eller bruksvatten.

Rent vatten är ett måste för oss alla, vi levererar analys på ert vatten, snabbt och sakkunnigt. Vi analyserar och bedömer vattnet enligt Social och Hälsovårdsministeriets förordning för hushållsvatten.

Vi hjälper gärna, i fall du behöver hjälp med val av rätt vattenanalys. Du kan nå oss på e-post : info@vattenanalys.fi eller på telefon numret 02 527 8079.

 • Borrbrunn omfattande
 • Grävd brunn omfattande
 • Borrbrunn
 • Grävd brunn
 • Kemisk analys
 • Mikrobiologisk analys
 • Metallpaket
 • Radon
 • Enskilda ämnen
  • Enskilda ämnen
  • Enskilda ämnen

  • Ackrediterad vattenanalys

   Här kan du beställa analys av enskilda/separata ämnen enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För ämnen som inte finns med i denna lista är du välkommen att kontakta oss för beställning.

  •  0
  • Read more
  • Välj alternativ

Hur beställer jag vattenanalysen?

1)  Beställ enkelt via vår hemsida. I fall du behöver hjälp med val av passande analys når du oss via e-post och telefon.

2)  Då vi emottagit din beställning, packar vi provtagningspaketet och sänder den till dig.

3)  Vi sänder dig provtagningspaketet senast följande dag från mottagandet av beställningen. Paketet levereras till ditt närmaste postkontor eller ombudspost.

4)  Då du emottagit paketet, läs noggrant anvisningarna, fyll provflaskorna och fyll i uppgifterna på laboratorie forsedeln.

5)  Returnera proverna till närmaste postkontor eller postombud. I fall det inte finns ombud nära dig kan du välja returfrakt, denna frakt betalar du själv.

Hur får jag resultaten för analyserna?

1) Vi påbörjar analyserna genast vi emottagit dina prover. 2)  Analysresultaten leveras till dig via e-post. Svarstiden varierar och är beroende på vilket analyspaket du beställt. Normalt överstiger svarstiden inte 2 veckor.3)  Då du emottagit resultaten, hjälper vi dig ifall du har frågor om resultaten, eller om du behöver hjälp med förbättrandet av vattenkvaliteten.