Vattenfilter åtgärdar ditt dricksvatten!

Vi tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför måste dricksvattnet beredas så att det är säkert, estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt. Med tekniskt lämpligt menas till exempel att vattnet inte ska ge utfällningar i kärl och ledningar, det ska inte missfärga tvätt och det ska inte göra så att ledningar och VVS-installationer utsätts för frätskador och/eller pålagringar.

Rådgivning angående vattenfilter och reningsutrustning
Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post om du har frågor angående vattenfilter och reningsutrustning. Resultatet från ditt vattenprov, förutsättningarna som finns, i och kring din vattenkälla men också andra faktorer såsom hushållets vattenförbrukning m.m. påverkar det slutliga valet av vattenfilter. Därför är det väsentligt att vi får klart för oss dessa förutsättningar för att vi ska kunna föreslå rätt vattenrening som utgår från vattnets kvalitet och ert behov.

Vattenfilter för tjänligt vatten
Våra vattenfilter anpassas och skräddarsys efter kundens behov och förutsättningarna i övrigt – Allt för att leverera rätt vattenrenare för varje enskilt behov/problem. Vi känner stolthet i att leverera rätt vattenrenare så att hushållet får ett dugligt dricks- och hushållsvatten. Välkommen att kontakta oss på 02 5278079 eller via e-post info@vattenanalys.fi

Vi erbjuder våra kunder räntefri finansiering via Wasa Kredit vid köp av vattenrenare.
 • pHM-25
 • pHA-32 SP
 • FE-132
 • FE-132S
 • FE-132A
 • FE-132AS
 • AH-90
 • FEMA-600
 • FH 62-COD
 • FH 62-Fe
 • Humusfilter
 • AHH-200
 • HN-10
 • NIMA-600
 • NAH-8
 • NIA-200
 • U-10
 • UA-10
 • AK-25
 • Radonett
  • Radonett
  • Radonett

  • Radonavskiljare

   Åtgärdar
   › Radon
   › Radondöttrar
   › Metangas
   › Svavelväte
   › Koldioxid
   › Aggressiv kolsyra
   › Lågt pH

  • Read more
  • Begär offert
 • UV-ljus
 • Omvänd Osmos Typ III
  • Omvänd Osmos Typ III
  • Omvänd Osmos Typ III

  • Åtgärdar
   › Tungmetaller
   › Salter
   › Fluorid
   › Nitrat
   › Nitrit
   › Lösningsmedel
   › Kemikalier
   › Bakterier
   › Växtgifter
   › Färg
   › Lukt
   › Smak
   › Organiskt material

  • Read more
  • Begär offert
 • Omvänd Osmos Typ III M
  • Omvänd Osmos Typ III M
  • Omvänd Osmos Typ III M

  • Åtgärdar
   › Tungmetaller
   › Salter
   › Fluorid
   › Nitrat
   › Nitrit
   › Lösningsmedel
   › Kemikalier
   › Bakterier
   › Växtgifter
   › Färg
   › Lukt
   › Smak
   › Organiskt material

  • Read more
  • Begär offert
 • Omvänd Osmos Typ S1
  • Omvänd Osmos Typ S1
  • Omvänd Osmos Typ S1

  • Åtgärdar
   › Tungmetaller
   › Salter
   › Fluorid
   › Nitrat
   › Nitrit
   › Lösningsmedel
   › Kemikalier
   › Bakterier
   › Växtgifter
   › Färg
   › Lukt
   › Smak
   › Organiskt material

  • Read more
  • Begär offert
 • Platshållarbild

Har du frågor eller funderingar om vattenfilter?

Ring 02 5278079 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.